Χρέη για το κράτος και τα νοικοκυριά

Στο 105% το δημόσιο χρέος της Κύπρου, ακολουθώντας κατά πόδας Ελλάδα και Πορτογαλία, τις άλλες δύο χώρες σε ενισχυμένη εποπτεία από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Η Ιρλανδία αύξησε επίσης το δημόσιο χρέος της κατά 2% σε σχέση με πέρσι.

Η Κύπρος παρουσιάζει αύξηση του χρέους της κατά 12% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα αίτια προφανώς αφορούν στην αύξηση του εξωτερικού δανεισμού, ο οποίος παρουσιαζόταν τόσα χρόνια ως πανάκια, στη μη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, στην ανεμική ανάπτυξη που στηρίζεται σε πήλινα πόδια, όπως και στην κατανάλωση, η οποία δεν φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά λόγω ασφαλώς των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Οι προβλέψεις της άρχουσας τάξης και της ΕΕ για μειωμένο δημόσιο χρέος μέσα από τη δραματική μείωση των δημόσιων δαπανών διαψεύδονται σε μια περίοδο όπου μεγάλα συμφέροντα χρηματοδοτούνται μέσω κινήτρων για να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.