Άνευ ουσίας η αναστολή αντί της κατάργησης

«Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6 & 7) Νόμος του 2014» ψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν της Βουλής, Σεπτέμβριο του 2014 με αναδρομική μάλιστα ισχύ. Η ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου, ήταν η προϋπόθεσή που έθετε η Τρόικα για εκταμίευση της επόμενης δόσης. Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είχε εγκριθεί από την Τρόικα και ακολούθως κατατέθηκε εκ μέρους της Κυβέρνησης στην Βουλή και δεν επιδεχόταν αλλαγές, μετατρέποντας την Βουλή σε εκτελεστικό όργανο της Τρόικας.

Το δίκτυο προστασίας που προσπάθησαν κάποια κόμματα να περάσουν σε ξεχωριστό νομοσχέδιο, κατάληξε σε αναπομπή του Νόμου από τον Πρόεδρο, όπως και αναμενόταν, αφού συγκρουόταν με τις προσταγές της Τρόικας, αφήνοντας κυριολεκτικά τους δανειολήπτες έρμαιο στις Τράπεζες και τα επενδυτικά ταμεία.

Η Κυβέρνηση το 2014 μετά την ψήφιση του πιο πάνω νόμου δήλωνε: «Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα εργαστεί για την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή του νόμου περί αφερεγγυότητας ως το κύριο δίχτυ ασφαλείας για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Σκοπός της κυβέρνησης είναι η προώθηση εκσυγχρονιστικών ρυθμίσεων κατά τρόπο που να διασφαλίζουν πρώτιστα την προστασία των ευάλωτων ομάδων, ενώ ταυτόχρονα να εγγυώνται την πορεία ανάκαμψης και σταθεροποίησης της οικονομίας».

Την ίδια μέρα η κυβέρνηση δήλωνε πως θα αξιολογήσει πολύ προσεκτικά το περιεχόμενο και τις πιθανές επιπτώσεις αριθμού άλλων προτάσεων Νόμου που, επίσης, έχουν ψηφιστεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων δείχνοντας πως δεν είχε εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η υπογραφή τους από τον Πρόεδρο.

Από το 2014 οι όποιες τροποποιήσεις έγιναν ήταν υπερ των Τραπεζών καταλήγοντας το 2018 σε εκποιήσεις εξπρές χωρίς δικαίωμα στον Δανειολήπτη να προασπιστεί νομικά την περιουσία του.

Η κατάθεση προτάσεων νόμου για αναστολή των εκποιήσεων 3 ή 6 μήνες είναι άνευ ουσίας και μεταφέρει το πρόβλημα χωρίς να το επιλύει. Η κατάργηση του Μνημονιακού πλαισίου 7 χρόνια μετά θα έπρεπε να τεθεί επιτακτικά έτσι να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικών τροποποιήσεων που θα δίνουν διέξοδο σε χιλιάδες δανειολήπτες και εργαλεία να αντιμετωπίσουν την τοκογλυφία των τραπεζών.